top of page
Kafa.jpg

PAKOVANJE I TEHNOLOGIJA KAFE

Iskoristite sve prednosti naših rešenja za proizvodnju kafe:
 • Osigurajte pouzdano funkcionisanje svih elemenata i celog sistema integrisanog u efikasan proces bez zastoja i grešaka.

 • Obezbedite konstantni visok kvalitet proizvoda i potpuno upravljiv proces.

 • Implementirajte automatske procedure za uštedu vremena i truda.

 • Minimizirajte ljudske greške korišćenjem automatizovanih procedura i dokazanih i pouzdanih recepata i parametara. 

 • Uštedite novac preciznom kontrolom procesnih parametara kao što je sadržaj vlage u kafi.

 • Implementirajte sistem nadzora koji će beležiti sve događaje, probleme i kvarove za kasniju analizu i unapređenja.

 • Uspostavite punu kontrolu rada upravljanjem korisnicima i njihovim ulogama u procesu. 

 • Analizirajte i nađite uzorke kvarova i problema: predvidite ih i izbegnite u budućnosti.

 • Podržite preventivno i redovno održavanje prikupljanjem esencijalnih informacija na vreme.

 • Precizno pratite tok proizvoda i minimizirajte gubitke i zloupotrebe. 

 • Napravite energetski efikasnu proizvodnju odgovarajućim upravljanjem osetljivim fazama proizvodnje.

Kafa 1.jpg
Zaokružen sistem proizvodnje:
 • Integracija cele proizvodne linije u efikasan, moćan i lako upravljiv sistem. 

 • Podržavamo sve vrste pakovanja kafe: vrećice, vakuum-vrećice, kutije, kesice...

 • Funkcija sledljivosti za potpuno praćenje procesa unazad do snabdevača sirovom kafom

 • Perfektno prženje kafe zahvaljujući precizno kontrolisanim profilima prženja

 • Efikasna kontrola sadržaja vlage u zrnu za bolji ukus i uštedu

 • Brzo i efikasno robotsko sekundarno pakovanje i paletiranje

 • Prvoklasni sistemi upravljanja i nadzora

 • Integracija sa WMS i ERP sistemima

 • Rešenja skrojena u skladu sa Vašim potrebama

 • Puna podrška u svim fazama proizvodnje: analiza, bazni i detaljni dizajn, isporuka i ugradnja opreme, razvoj softvera i finalno puštanje u rad.

Svaki detalj je važan!

Pošto je svaka komponenta sistema podjednako važna, posebnu pažnju poklanjamo detaljima. Pouzdanost, efikasnost i kvalitet rada postrojenja zavisi od tehničkih sistema koji moraju biti perfektni, i mi o tome uvek vodimo računa. 

Snaga za postrojenje: Niskonaponski sistemi napajanja u skladu sa važećim standardima: EU LVD, SRPS EN 61439, SRPS EN 60204…

Srećni motori: Motorni razvodi za napajanje i upravljanje svim motorima, uključujući regulaciju brzine i servo pogone

Osetljiivi po prirodi: Tačni i precizni senzori za pouzdano merenje i kontrolu procesa
Upravljivo upravljanje: PLC automatizacija bazirana na ozbiljnim hardverskim platformama i aplikativni sopftver proveren i skrojen prema Vašim potrebama
Moćno oko: Fleksibilna i moćna server-client bazirana SCADA platforma za nadzor i upravljanje radom postrojenja. Upotreba operativnih, tehnoloških i radnih stanica za održavanje i integracija SQL baza podataka
Budimo u kontaktu: Naši stručnjaci obezbeđuju lokalno i daljinsko praćenje i podršku vašoj proizvodnji.

bottom of page