top of page
Industrija-robotika.jpg

ROBOTIKA

Vesimpex projektuje i implementira robotske ćelije za pakovanje, paletiranje, rukovanje (handling) i druge aplikacije u industriji. 
Pakovanje

Naši sistemi za primarno i sekundarno pakovanje baziraju se na posebno razvijenim sklopovima za specijalne namene ili na standardnim robotskim ćelijama za pakovanje. Pored linearnih višeosnih robota, koristimo artikulisane šestoosne robote, kao i pick&place delta robote. Posebnu pažnju poklanjamo dizajnu hvataljki koje određuju ukupnu pouzdanosti i efikasnost.

Pakovanje
Paletiranje

Zamena ljudi u poslovima paletiranja je humani zadatak koji je i zakonski regulisan propisima o maksimalnom teretu i opterećenju. Naše ćelije za paletiranje baziraju s na snažnim četvoroosnim i šestoosnim robotima. Pored same robotske ruke, ćelija integriše sisteme za ulazni i izlazni transport, skladištenje i dotur paleta, identifikaciju proizvoda, štampu nalepnica, povezivanje sa višim nivoima upravljanja u fabrici.

Paletiranje.jpg
Rukovanje

Svuda gde je potrebno da se teški delovi precizno pozicioniraju, dodaju od mašine do mašine, postave u potreban položaj za obradu, jednom rečju svuda gde je potrebno precizno i brzo rukovanje nudimo sisteme koji se baziraju na robotima YASKAWA ili višeosnim linearnim i obrtnim pozicionerima. Uz upravljanje i sinhronizaciju obezbeđujemo potpunu integraciju u proizvodne linije.

Handling
bottom of page