top of page
Industrija-servis.jpg

SERVIS I PODRŠKA

(P)ODRŽAVAMO NAŠE KORISNIKE

Usluge održavanja koje pružamo imaju za cilj da korisnicima osiguraju neprestano, pouzdano i kvalitetno funkcionisanje opreme.

Održavanjem može biti obuhvaćena oprema koju smo mi isporučili i instalirali, ali i oprema koju je korisnik nabavio iz drugih izvora a mi smo u mogućnosti da prihvatimo obavezu njenog održavanja.

Redovno održavanje

Redovno (preventivno) održavanje podrazumeva, prema dogovorenom vremenskom rasporedu, definisane akcije: potrebne provere (merenja, ispitivanja), servisne zahvate (čišćenje, periodična zamena elemenata) i drugo. Serviseri ove aktivnosti obavljaju na objektu korisnika. 

Cena ovih aktivnosti je obuhvaćena cenom paušala definisanog ugovorom, uključujući i troškove materijala i rezervnih delova koji su uključeni u taj paket održavanja.

Servis-2.jpg
Interventno održavanje

Interventno održavanje podrazumeva aktivnosti po pozivu, u slučaju problema u funkcionisanju opreme. Raspoloživost ekipe za održavanje i njeno pojavljivanje u dogovoreno vreme nakon poziva je predmet ugovora.

Ugovori o održavanju

Najsigurniji način da obezbedite pravovremenu i punu podršku  i održavanje Vaše opreme je sklapanje ugovora o održavanju. Ugovorom se definišu svi detalji saranje: obim održavanja, oprema koja je pokrivena ugovorom, aktivnosti preventivnog održavanja, setovi rezervnih delova, vreme reakcije kod interventnog održavanja i drugo. 

Prema dogovorenom paketu održavanja i drugim detaljima određuju se cene za planirane i neplanirane aktivnosti. 

bottom of page